آخرین اخبار

شانس اول داوری دربی کیست؟

یکی از نکات جالب دربی های تهران قضاوت آن است و به همین دلیل از مدت ها پیش از آغاز این بازی، گمانه زنی ها در رابطه با داور این بازی آغاز می شود. سوالی که پاسخ آن هنوز از سوی فدراسیون اعلام نشده است.