آخرین اخبار

لشکر یک‌نفره جهانبخش

گاهی حتی در تیم شکست‌خورده، یکی آن بالا ایستاده. کسی که برای ما بیشتر از اینکه شکست‌خورده باشد، شبیه به یک فاتح است.