آخرین اخبار

نگرانی بابت وحید امیری

وحید امیری که توانسته بود طی هفته‌های اخیر به شرایط بدنی فوق العاده‌ای دست یابد، اکنون با یک مصدومیت ابهام برانگیز در خصوص حضورش در دیدارهای آینده مواجه شده است.