آخرین اخبار

به منظور بررسی راهکار حل مشکلات میزبانی ایران و عربستان/دور جدید مذاکرات فدراسیون ایران با فیفا بعد از ماه رمضان در زوریخ انجام می‌شود

دور جدید مذاکرات فدراسیون ایران با فیفا به منظور بررسی راهکار حل مشکلات میزبانی ایران و عربستان بعد از ماه رمضان در زوریخ انجام می‌شود.