آخرین اخبار

شمس: کفاشیان به دوربین نگاه می‌کند و به دروغ می‌گوید از شمس خبر نداریم

 سرمربی اسبق تیم ملی فوتسال گفت: چگونه است من در فوتسال پلنت برای برترینهای فوتسال جهان حق رای دارم و از من دعوت می شود اما در کشور خودم و در جامعه ایرانی حتی نظرم را نمی‌خواهند. من واقعا نمی‌دانم آنها که رای دادند و برترین‌ها را انتخاب کردند کدامشان فوتسالی هستند.