آخرین اخبار

پرسپولیس _گسترش ؛یک داورلجباز و دیگرهیچ

بازی حساس دوتیم پرسپولیس وگسترش عصرامروز درهوای سردتهران برگزار شد واگرچه بازی هم به اندازه ی هوا سرد بود اما تک گل پسرباهوش ومحبوب بوشهری یخ بازی را آب کرد تاهم گسترش راشکست داده باشد هم داور لجوج بازی استاد صالحی.

از عقاب آسیا بیشتر بدانیم

احمدرضا عابدزاده دروازبان دوست داشتنی دهه شصت ایران که به نظرم بعد ازاو دیگر هیچگاه دروازه ایران رنگ امنیت کامل را به خود ندید. او متولد آبادان و بزرگ شده اصفهان است .