گزارش ویزه پیروزی دیلی از انتخابات فدراسیون کشتی/جدال خادم و جدیدی،2 پادشاه و یک اقلیم

انتخابات ریاست فدراسیون کشتی با حضور 8 کاندیدا برگزار می‌شود و قطعا مثل هر انتخاباتِ دیگری حاشیه‌های خاصِ خود را خواهد داشت خصوصا اینکه بار دیگر عباس جدیدی و رسول خادم زیر یک سقف خواهند بود،