جواب جالب طارمی به منصوریان

طارمی در خصوص اظهار نظر منصوریان مبنی بر اینکه پرسپولیس سه بازیکن کلیدی به نام‌های مسلمان، رفیعی و طارمی دارد کل تیمشان را ستاره دانست.