طارمی در مرز 40 گل

مهدی طارمی، سیزدهمین گل سال 95 را برای پرسپولیس زد تا در تاریخ فوتبال پرسپولیس با زدن 39 گل رسمی خودش را به برترین‌های تاریخ پرسپولیس نزدیک‌تر کند.