یک عکس یک خاطره ؛بدشانس مثل شاهرودی

شاهرودی از جمله بازیکنان بدشانس فوتبال ایران بود که دو تورنمنت مهم(جام جهانی و جام ملتهای آسیا) را به دلیل مصدومیت از دست داد و محرومیتی که بعد از دربی سال 73 گریبانگیر او شد فوتبال این ستاره را تحت تاثیر خود قرار دارد.

از عقاب آسیا بیشتر بدانیم

احمدرضا عابدزاده دروازبان دوست داشتنی دهه شصت ایران که به نظرم بعد ازاو دیگر هیچگاه دروازه ایران رنگ امنیت کامل را به خود ندید. او متولد آبادان و بزرگ شده اصفهان است .