باور نکردنی


سمت چپ یک بازیکن اهل شهرری با 17 سال سن ودیگری بازیکنی در خیابان 17 شهریور با 16 سال سن