باور نکردنی


سمت چپ یک بازیکن اهل شهرری با 17 سال سن ودیگری بازیکنی در خیابان 17 شهریور با 16 سال سن

خاطره انگیز ها

تیممان در لیگ اول خیلی هم قدرتمند نبود اما پر انگیزه وباشخصیت بود که توانست در پایان بازیها قهرمانی را در این مسابقات به دست بیاورد .