خاطره انگیز ها

تیممان در لیگ اول خیلی هم قدرتمند نبود اما پر انگیزه وباشخصیت بود که توانست در پایان بازیها قهرمانی را در این مسابقات به دست بیاورد .

بازیکنان پرسپولیس در 2 ردیف

این عکس فوق العاده را جناب محمود خان آخشیجان لطف کرده وبه مهدی حداد پور (خبرنگار پیروزی )مرحمت کرده ند .این عکس در هیچ نشریه ای تا به حال چاپ نشده است.