ده نکته از پرسپولیس و فصل پیش رو

پرسپولیس با تیمی شایسته به عنوان قهرمانی در مسابقات فوتبال لیگ شانزدهم حرفه ای رسید اما شروع کار واقعی تیم فوتبال پرسپولیس از امسال آغاز خواهد شد وپرسپولیس کار سخت وراهی طولانی را برای پس گرفتن افتخارات بسیار زیاد خود دارد .