عابدینی: با خارجی‌ها فراتر از برنز آسیا نرفتیم، با فخری جهان را گرفتیم

با چهارمی مجتبی عابدینی در المپیک لندن،‌ که خیلی بی سروصدا بالا آمده و مدعی کسب مدال المپیک شده بود، پرده از سال‌ها تلاشِ شمشیربازی ایران برای رسیدن به مدال جهانی و المپیک برداشته شد.