رویای برانکو: صدر با یک بازی کمتر

پرسپولیس یک بازی از همه تیم ها کمتر کرده است اما با همین شرایط هم می تواند در صدر قرار گیردبه شرط تکرار بردی پرگل مثل برد دور برگشت پارسال وباخت پارس جم جنوبی ...