جهانبخش در راه سردار آزمون ؟!

یک سایت هلندی درباره علیرضا جهانبخش نوشت که او باید به دنبال هدف بزرگتری در لیگ هلند باشد. از آیندهوون به عنوان مقصد بعدی جهانبخش نام برده شده است؛

لشکر یک‌نفره جهانبخش

گاهی حتی در تیم شکست‌خورده، یکی آن بالا ایستاده. کسی که برای ما بیشتر از اینکه شکست‌خورده باشد، شبیه به یک فاتح است.

جهانبخش، بدرخش!

دیگر «فرهاد مجیدی» نمیتواند متکبرانه شانه بالا بیندازد و با تغافل ظاهری او را بیازارد. دیگر نشناختنش بیش از آنکه او را تحقیر کند، گوینده را تصغیر می‌کند و شنونده را به شک می‌اندازد. مگر می‌شود این استعداد شگرف، این شخصیت والا و بی‌همتا را نشناخت؟